Mi a VEPS?

Vonalkódok alkalmazása a lap- és könyvkiadásban

A VEPS szolgáltatásai

A VEPS használata

Követelmények

A program letöltése

Árak, megrendelés

Szolgáltatások - díjmentesen!

Ha kérdése van...


Mi a Veps?

A Veps program segítségével lehetőség nyílik a szabványelõírásoknak megfelelõ EAN13 ISBN és ISSN tartalmú vonalkód és annak két illetve öt karakteres kiegészítõkódos változatainak elõállítására könyv- illetve lapkiadó számára.

Egy példa az ilyen típusú (EAN13+2, azaz ISSN) vonalkódra:

ISSN

A vonalkód az Adobe Systems, Inc. által kidolgozott és igen elterjedt vektoros, ú.n. EPS (Encapsulated PostScript) formába íródik. A kimentett vonalkódfile bármelyik vezetõ kiadványszerkesztõ illetve grafikus programba beolvasható.

A vektoros formátum elõnye, hogy a vonalkód mérete tetszõleges lehet (természetesen ésszerû határok között), az ábrázolás felbontását csak a végsõ kimeneti eszköz (pl. nyomtató) határozza meg.

Az EPS formátum a postscript utasítások mellett tartalmaz egy elõnézeti képet (preview) is, amely a monitoron jelenik meg. Windows esetén az elõnézeti kép az EPS file-ban, TIFF formátumban van tárolva. Nyomtatáskor természetesen a postscript utasításoknak megfelelõ rajz jelenik meg a nyomtatón.

A szoftver kiválóan alkalmazható minden olyan grafikai és DTP stúdióban, ahol azonosítani kívánt kiadványokat állítanak elõ. A Veps kódolni tudja az ISSN és ISBN számokat, így az általa készített vonalkódok tökéletesen felhasználhatók pl. áruházakban termékazonosításhoz vagy lapterjesztésben vonalkód-alapú remittenda elszámoláshoz, könyvtári azonosításhoz, kereskedelmi tranzakciókhoz stb.

[Vissza]

Vonalkódok alkalmazása a lap- és könyvkiadásban

A sajtó- és könyvtermékek azonosításához az EAN 13 típusú vonalkódtípus alkalmazását írja elõ a szabvány. Ennek +2 illetve +5 karakteres kiegészítõkódos változatával minden alapvetõ kiadványjellemzõ elhelyezhetõ a vonalkódban. A vonalkódtípussal egyebek közt lehetõség van a normál (bolti) azonosításra és a gyors, pontos remittenda elszámolásra.

A szabvány kétféle kezelést ír elõ:

 1. könyvkiadóknak az ISBN kód felhasználásával
 2. lapkiadóknak az ISSN kód felhasználásával

Az ISBN és ISSN számok utolsó karaktere ellenõrzõszám, ezt a programnak nem kell megadni.

1. Könyvkiadók (ISBN)

A Veps kezeli a hagyományos ISBN-10 és az újfajta ISBN-13 formátumú azonosítókat.

A vonalkód képzése ISBN-10 esetén:

Elõírt azonosító ISBN kód
(ellenõrzõszám nélkül)
Ellenõrzõszám
978 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 C

Példa: a 963 618 105 5 ISBN-10 számú könyv esetén a Veps-nek megadandó paraméter a 'Kódszám' mezõben: 978963618105. (Ez tehát 12 karakter, a 13-ik az ellenõrzõszám,amit automatikusan számol ki a program.) A 'Kiegészítõkód' mezõt üresen kell hagyni.

ISBN-13 formátumó azonosítóknál az ISBN iroda eleve 978-as vagy 979-es előtaggal adja ki az ISBN-t.

2. Lapkiadók (ISSN)

Lapok esetén a vonalkódba több adatot kell elhelyezni, ezeket a szabvány részletesen szabályozza.  Hírlapkereskedelmi vállalatok kidolgoztak egy ajánlást, amely illeszkedik a szabványhoz, ugyanakkor annak nyitott részeihez felhasználási módszert javasol.

Az ajánlás az EAN 13-as vonalkód 5 kiegészítõkódos fajtájára épít. Ennek felépítése:

Elõírt azonosító ISSN kód
(ellenõrzõszám nélkül)
Idõszaki kiadványok
megkülönböztetõi
Ellenõrzõszám Kiegészítõ szám
977 X1 X2X3 X4 X5X6 X7 Q1 Q2 C S1 S2 S3 S4 S5

A Q1, Q2 mezõk kezelése a szabvány szerint:

 • szokványos kiadványok esetén: 00
 • a napilapok egy héten belüli számainak megkülönböztetésére: hétfõ=01, kedd=02 stb.

S1...S5 kezelése nyitott, az ajánlás szerint:

 • S1 S2: a megjelenés évének utolsó két számjegye
 • S3 S4 S5:a megjelenési szám

Példa: a 1217 9647 ISSN számú hetilap, 2008-ban megjelenõ 45-ös száma esetén a 'Kódszám' mezõbe 977121796400, a 'Kiegészítõkód' mezõbe 08045 írandó.

[Vissza]

A VEPS szolgáltatásai

A VEPS minõségi szolgáltatásait a gyakorlat érlelte ki. Számos neves könyv- és lapkiadó mindennapi munkájához használja a VEPS-et, nekik fontos, hogy az elõállított kód technikailag és esztétikailag kifogástalan legyen.

A VEPS nem ismer kompromisszumokat:

 • Szabványos (80-200%) diszkrét kicsinyítési/nagyítási értékek használata
 • Nem szabványos (pl. 50%) folytonos kicsinyítési/nagyítási értékek használata
 • Szabványos opcionális tetõcsökkentési értékek használata
 • Nem szabványos opcionális tetõcsökkentési értékek használata
 • A beállítások megõrzése a hibalehetõségek kizárásával
 • Századmilliméter pontossággal beállítható metrikák a "szép", de szabványos vonalkódképekért; a vonalkód minden egyes lényeges paraméterét (alappontok, alálógások, számkarakterek bázis pontjai és távolságai, margók stb.) nagypontossággal beállíthatók
 • Forgatás 90 fokonként
 • Sorozatgyártás több vonalkód legyártására (lapszámtól-lapszámig dátummal stb.), megadható file azonosítási jelölésekkel (elõtag, vonalkódkarakterek, idõszaki azonosítók feltüntetésével)
 • Nincs rögzített betûtípus (OCR-B) és méret, tetszõleges megadható (OCR-B vagy Helvetica ajánlott)
 • A kiegészítõkód karakterei a kiegészítõkód felett és alatt is megjelenhetnek
 • „AS IS" méretek: a kapott vonalkód újraméretezés nélkül betehetõ a laptükörbe; mérete olyan, amilyennek lennie kell
 • Arányos TIFF fomátumú elõnézeti képek használata: a tördelõ a monitorán is látja a mérethelyes, arányos vonalkódképet
 • Lapprofilok kezelése: minden egyes lap paramétereinek megõrzése (visszatöltése, módosítása), ezzel a hibalehetõségek kizárása
 • Arányos elõnézeti kép magában a VEPS-ben, a vonalkód szerkesztése közben
 • ISSN esetén EAN13+2 és EAN13+5 formátumok
 • Postscript Level 2 kompatíbilis

[Vissza]

A VEPS használata

A VEPS az adott kiadványhoz tartozó vonalkódtulajdonságokat ú.n. profil-ban tárolja. (Minden kiadványhoz külön profil tartozik.)

Könyvekhez bárki tud ISBN profilt készíteni, újságokhoz külön kell rendelni ISSN profilt.

Szükség esetén a profil tartalma egyedi igények alapján módosítható. A profil alapján a VEPS korlátlan számú vonalkódfile-t tud elõállítani.

A profilban õrzött beállításokat a "Tulajdonságok" dialóguson keresztül módosíthatja a felhasználó. Gyakorlatilag minden vonalkódparaméter szerkeszthetõ, így minden kiadó az izlésének megfelelõ vonalkódot tud készíteni, ha kell, minden kiadványához külön-külön.


A tulajdonságok megadása

Lehetõség van sorozatban vagy egyedileg (kézzel) legyártani a vonalkódfile-okat.

Újságok esetén a sorozatgyártást akkor ajánljuk, ha a profil hangolása megtörtént, azaz a vonalkód kinézete megfelelõ. A VEPS a profiladatok alapján tartalmilag is hibamentesen fogja elõállítani a vonalkódfile-okat.


Sorozatgyártás

Az egyedi gyártás akkor hasznos, amikor a tördelõ a vonalkódkép kialakításán dolgozik. Ekkor a dialógusdobozban látja a mérethelyes elõnézeti képet. Erre a lehetõségre tehát csak egyszer, a kódkép "belövésekor" van szükség.

Természetesen egyedi beállításban is lehet vonalkódfile-t készíteni, ezt azonban nem ajánljuk, hiszen itt a VEPS a felhasználó által szolgáltatott adatokkal dolgozik, amelyek tartalmilag hibásak lehetnek.


A vonalkódfile egyedi elõállítása

A Veps-et úgy alakítottuk ki, hogy szerény képességekkel bíró számítógépen is használható legyen. A program fut minden olyan számítógépen, amelyre megfelelõen telepítették az adott Windows operációs rendszert és amelynek merevlemezén rendelkezésre áll 1.8 MB tárolóhely.

[Vissza]

Követelmények

A Veps nem erőforrásigényes program. Az alábbi Windows operációs rendszereken futtatható:

 • Windows 2000, XP, Vista, 7

[Vissza]

A program letöltése

Lehetõsége van a VEPS letöltésére. A programhoz demoprofilokat mellékeltünk.

Windows változat

Töltse le, majd indítsa el telepítőprogramot. A telepítés után a csatolt demóprofillal próbálhatja ki a programot. (Utolsó frissítés: 2009. november 4.)

Veps a Windows-hoz (setup-veps-3.00-win32.exe, 710 KB, demo profilokkal együtt)

[Vissza]

Árak, megrendelés

Könyvekhez nem kell szoftverlicence-t vásárolni, a szoftver szabadon használható az ISBN EAN13 formátumú vonalkódjának előállításához. Könyvekhez nem kell rendelnie, egyszerűen töltse le a szoftvert és hozzon létre korlátozás nélkül ISBN vonalkódokat!

Licencedíj könyvekhez: INGYENESÚjságok, magazinok
esetén minden egyes ISSN számhoz, azaz minden egyes kiadványhoz egyedi licence-t kell vásárolni, ami fizikailag egy-egy ún. profil megvásárlását jelenti. A profil tartalmazza a lap jellemzőit, amit a megrendeléskor cégünk készít el és küld el e-mail-ben a megrendelőnek. A profilt a Veps programmal meg kell nyitni és ezután már az adott kiadványhoz tetszőleges számú vonalkód készíthető.

Licencedíj újságokhoz, magazinokhoz: a napi árfolyamon számolt EUR 49.- forintértéke + ÁFA / darab

Megrendelheti a szoftvert a letöltött megrendelõlap kitöltésével. (A letöltött meglap.rtf file-t bármelyik szövegszerkesztõ programba be tudja tölteni.) A kitöltött és aláírt lapot faxolja el az (1) 700 1956-ös számra!


Vonalkódfile-ok

Ritkán ill. alkalmanként megjelenő kiadványoknál gazdaságos megoldás, ha a kiadó kész vonalkódfile-t vásárol. A vonalkódfile beilleszthetõ a lapképbe, nyomtatáskor pedig megjelenik a vonalkódkép.

Vonalkódfile
postscript vagy EPS
5,000.- Ft + ÁFA / darab
(idõben történõ megrendelés esetén)

[Vissza]

Szolgáltatások - díjmentesen!

A VEPS felhasználói a minõségi szoftver mellé díjmentesen minõségi szolgáltatásokat kapnak:

 • Technikai forródrót - (1) 700 4269 - minden munkanapon 10 és 15 óra között
 • Tanácsadás e-mail-en keresztül
 • Vonalkódvizsgálat a beküldött lapokon

[Vissza]

Ha kérdése van...

A program kipróbálása vagy jelen dokumentum elolvasása után elõfordulhat, hogy Önnek további információra lesz szüksége. Kérjük telefonáljon az (1) 700 4269-os telefonszámra, vagy küldjön elektronikus levelet a info@aktivrekord.hu címre!

[Vissza]AKTÍV REKORD HUNGÁRIA Szoftverfejlesztő Kft.
Budapest, XIV., Zászlós u. 54.
Telefon: (1) 700 4269
Telefax: (1) 700 1956